Vastu projektiranje

Hiša je naše zatočišče. Ko jo gradimo, si želimo ustvariti dom, ki je zdrav, ekološki, prijeten za duha in udoben za bivanje. V njem si želimo vzpostaviti kvalitete zdravja, ustvarjalnosti, ljubečih odnosov, blagostanja, miru in sreče.

Velikokrat pa se zgodi, da je ravno selitev v novo zgrajeno hišo tista, ki odpre številne težave na področju zdravja, financ, ljubezni ali splošnega zadovoljstva.

Starodavne civilizacije so pri gradnji svojih bivališč upoštevale tisočletja staro znanje o tem na kakšen način resnično zgraditi hišo ali bivališče, v katerem se bomo počutili varno, a ne ločeno od narave in nas bo s svojo obliko, postavitvijo, orientacijo, merami in sorazmerji, pravilno izbranim zemljiščem, vhodom in odprtinami na pravilnih mestih, dovozno potjo … in usklajenostjo z naravno razporeditvijo elementov (prostor, zrak, voda, ogenj, zemlja) v prostoru, magnetno silo zemlje, potjo Sonca in ostalih nebesnih teles…. podprla tako na področju zdravja, kot tudi na vseh ostalih področjih našega življenja.

Hiša je človekovo drugo telo, je živ organizem, ki se povezuje z vsakim delčkom našega življenja.

Znanost o Vastuju: starodavnem znanju o pravilni gradnji in ureditvi bivalnega ali delovnega okolja, katerega dognanja odkriva in potrjuje tako sodobna fizika, kot tudi številni ljudje, ki so ga pri urejanju in gradnji uporabili in so bili deležni velike pozitivne spremembe – nam pri načrtovanju hiše in njenem projektiranju lahko močno pomaga.

Vastu pri projektiranju hiše upošteva številne dejavnike:

1. Izbor zemljišča, njegovo preteklost, velikost, obliko in orientacijo glede na smeri neba
2. Nagib zemljišča in kakovost tal
3. Položaj cest v odnosu na zemljišče
4. Vodotoki in reke na zemljišču ali v njegovi okolici
5. Relief zemljišča oziroma njegov nagib
6. Sosednje zgradbe ali objekti in njihov vpliv na zemljišče
7. Dovozna pot proti zemljišču in hiši, njena smer in oblikovanost
8. Položaj hiše znotraj zemljišča in njeno orientacijo
9. Ugoden razpored stavbe, vrta, parkirišča, vode ali težjih elementov na parceli in v okolici hiše
10. Pravilne mere in sorazmerja hiše
11. Najboljši položaj za glavni vhod, teraso, balkon, ložo….
12. Položaj sob in velikost
13. Število, velikost in položaj oken, vrat, stopnic
14. Najboljši položaj za spanje
15. Ekološki vidik gradnje hiše
16. Klimatske pogoje in kulturno okolje
17. Lepoto in estetiko…

Pri proučevanju dejavnikov, ki vplivajo na kvalitetno izbrano zemljišče ali zgrajeno hišo upošteva:
– 5 elementov ter njihovo naravno razporeditev na zemljišču in v prostoru (hiši kot celoti ali vsakem posameznem prostoru znotraj nje)
– 9 smeri neba (4 glavne, 4 stranke in sredični del)
– Kvalitete in značilnosti strani neba
– Elektromagnetno polje zemlje
– Pot in gibanje sonca in njegov vpliv v obliki svetlobe in toplote
– Upošteva podnebne, kulturne in geografske vplive okolja, kjer živimo
– Naravne zakonitosti, naravni ritmi in tako pomembni časovni cikli, ki jih Vastu upošteva so povezani in se nam kažejo preko gibanja planetov a so še kako prisotni tako v nas, našem telesu, kot tudi v vsakem ustvarjenem prostoru.

Pomembno je, da so v ravnovesju in usklajeni tako z naravo, kot nami – takšnimi kot smo.
Zato je še kako pomembno, da je Vastu arhitekt tudi djotiš strokovnjak, saj nam le to zagotovi, da je gradnja hiše, ne le usklajena z vsemi zgoraj navedenimi dejavniki, temveč tudi prilagojena nam in vsem našim danostim, posebnostim, nalogam in možnim neravnovesjem (seveda tako, da le te zmanjša!) Na podlagi kombiniranja splošnih naravnih zakonitosti in naših posebnih – Vastu strokovnjak določi najboljše možnosti za naše bivanje v prostoru.

Zelo pomembne so pravilne proporcije- razmerja v hiši in njihova usklajenost z razmerji ki veljajo v našem telesu.

Naloga Vastu arhitekta je tudi izračunati najbolj ugoden začetek za gradnjo hiše ali selitev v njo. Več o tem si lahko preberete ›› tukaj.