Svetovanje pri izboru in nakupu zemljišča

Izbira in nakup ustreznega in kvalitetnega zemljišča je prvi in zelo pomemben korak pri gradnji hiše ali poslovnega objekta.

Če želimo hišo ali objekt zgraditi skladno z zakoni narave in Vastu arhitekturnimi načeli, moramo najprej izbrati ustrezno zemljišče.

Vastu pri svoji oceni in ugotavljanju kvalitete zemljišča upošteva naslednje dejavnike:
– obliko zemljišča
– nagib zemljišča
– kakovost tal
– smer in orientacijo zemljišča
– položaj cest ob zemljišču
– smer dovozne poti na zemljišče
– reke in vodotoke ob ali na zemljišču
– okoliško hribovje
– sosednje objekte ali hiše….

Pri izbiri zemljišča je zelo pomembno, da poleg upoštevanja občih pravil za izbor zemljišča in orientacijo hiše na njem izvedemo tudi individualizacijo.
To pomeni, da poleg splošnih naravnih zakonitosti, ki so zelo pomembne za vzpostavitev ravnovesja upoštevamo tudi tisto kar ustreza vam osebno.

Zemljišče, ki nekomu ne ustreza glede nagiba, smeri in orientacije ter dovozne poti je lahko za vas idealno.

Djotiš je tisti, ki nam pomaga in pokaže, kaj ustreza vam, in omogoča narediti tako pomembne osebne prilagoditve.

Prijavo na svetovanje ali vsa morebitna vprašanja, ki jih imate glede svetovanja lahko naredite preko kontakta na telefon 031 509 130, na email: tina.pipan@eroja.si ali tukaj.