Pomoč pri gradnji hiše

Najboljša, najkvalitetnejša in najučinkovitejša uporaba Vastuja je uporabiti ga kot pomoč pri načrtovanju orientacije, oblike, velikosti hiše na zemljišču in izrisu tlorisa v sodelovanju z arhitektom – torej v začetnih fazah in projektih načrtovanja gradnje hiše.

Veliko podrobneje sem projektiranje opisala v temi VASTU PROJEKTIRANJE, za katero priporočam, da si jo preberete, saj vam lahko da pomembne informacije o tem, kaj vse zajema Vastu projektiranje in zakaj je pomembno.

Prijavo na svetovanje ali vsa morebitna vprašanja, ki jih imate glede svetovanja lahko naredite preko kontakta na telefon 031 509 130, na email: tina.pipan@eroja.si ali tukaj.
Kontakt