Vastu: arhitektura po smernicah narave

“We shape our building, thereafter they shape us”
(Sami oblikujemo svoje hiše, a kasneje – one oblikujejo nas)
Winston Churchill

Ko gradimo hišo, izbiramo primerno zemljišče zanjo, ko kupujemo stanovanje ali poslovni prostor ali ko ga z velikim veseljem urejamo in oblikujemo – si vsi želimo, da bi le to postalo naše zatočišče, prostor, ki bi nas podprl, v katerem bi se počutili dobro, zdravo, ustvarjalno, umirjeno a živo.

Prostor, ki ga ustvarimo, hiša, ki jo oblikujemo in tudi zemljišče ki ga kupimo – je živ organizem. Pravijo, da je hiša človekovo drugo telo. In tako kot v nas biva življenjska energija, tako je le ta prisotna tudi v prostoru. Prostor je živ in se povezuje z vsakim delčkom našega življenja.

Veliko primerov poznam, ko se je človeku po selitvi v novo stanovanje ali gradnji hiše močno spremenilo življenje. Vendar ne samo na področjih, ki so direktno povezano s spremenjeno lokacijo in bivališčem.  Spremenilo se je njihovo zdravje, ljubezenski odnos, pritok financ in obilja, poslovne priložnosti in notranje zadovoljstvo. Včasih so bile te spremembe pozitivne, a velikokrat žal tudi ne.

Kaj je tisto v prostoru, ki tako močno vpliva na nas in na vsa področja našega življenja?

To so naravne zakonitosti, ki se jih velikokrat ne zavedamo, a so prisotne povsod – tako v našem telesu, v naravi, kot v prostoru, ki nas obkroža. Ista načela, ki veljajo v naravi in okolju veljajo tudi v prostoru. Hiša ali stanovanje ni namenjeno temu, da nas samo zaščiti pred vplivi narave in naravnimi ritmi, temveč, da nas z njo poveže. Smo del narave in naravnih ritmov, ne moremo se ločiti od njih. Zgraditi hišo  ali oblikovati in opremiti stanovanje pomeni ustvariti vesolje.

Mikrokozmos tako v nas – kot tudi v prostoru kjer živimo – v malem odseva ves ustroj in dinamiko makrokozmosa – vesolja, zemlje, zemeljskih in magnetnih sil in elementov, iz katerih je vse sestavljeno, ter tudi vplivov, ki ležijo onkraj človekovih sposobnosti zaznavanja. Arhitektura je, oziroma bi morala biti odraz naravnega odnosa med človekom in naravo in tako kot človek odseva naravo in je povezan z naravnimi ritmi, tako je z njimi povezana tudi hiša, ki jo gradimo, prostor, ki ga opremimo,vrt, ki ga uredimo….

Vastu je znanost, zapisana v Vedah  o tem, na kakšen način graditi hišo, izbrati pravo lokacijo za njo, urediti stanovanje ali poslovni prostor, vrt in okolico, da bo  ustvarjen prostor v skladu z naravnimi silami, naravnimi zakonitostmi in nami – z namenom, da se bo dosegla tako iskana in pomembna harmonija med človekom, naravo in prostorom.

Vastu je arhitektura po smernicah narave. In v Vedah je zapisano:” Tako kot so popolne mere in razmerja starih templjev, tako je popolno tudi vesolje.”

Načela Vastuja – od pravilne orientacije, do pravilnih sorazmerij in mer zgrajenih hiš, gibanja sonca  in ostalih nebesnih teles,  upoštevanja časovnih ciklov ter tudi estetike in lepote  je opaziti pri gradnji Egipčanov, piramid starih Majev, Rimskega koloseja, Grškega Partenon , Taj Mahala in še mnogih drugih. Kasneje so bila marsikatera dognanja in zakonitosti Vastuja zapisane v Einsteinovi teoriji  ter v sodobni fiziki. Prav tako so tudi znanstvena dognanja o delovanju naših možganov v popolni povezavi z dognanji Vastuja. Nevrološke raziskave kažejo, da se vzorec gibanja nevronov v thalamusu – najpomembnejšem centru v naših možganih – razlikuje in spreminja glede na to, v katero od smeri neba smo obrnjeni.  Magnetna sila zemlje in vpliv 5 elementov – iz katerih je vse sestavljeno in so povezani s posameznimi stvarmi – vpliva na naše telo, na naš um, na  naše počutje, zdravje in ravnovesje.

Človek je zemeljsko in energijsko bitje. Najbolje delujemo, ko smo v harmoniji z naravo, naravnimi zakonitostmi in ritmi.

Za vzpostavitev pravega ravnovesja Vastu upoštava:

5 elementov: prostor, zrak, ogenj, voda, zemlja. Zaznavamo jih povsod v naravi in v nas samih. V zdravem telesu in zdravem okolju so ti elementi v popolnem ravnovesju. Vsak od teh elementov je v telesu in v naravi povezan z pomembnim procesom, v prostoru pa s posamezno smerjo neba. Pri gradnji hiše ali urejanju prostora je potrebno doseči idealno vzajemno delovanje elementov, njihovo pravilno razporeditev in medsebojno ravnovesje.

Kvalitete in značilnosti 9 smeri neba (4 glavne, 4 stranske in središčni del)

Pravilno orientacijo in vpliv zemeljskega magnetnega polja iz severa, ki prav tako, na ravneh, ki jih ljudje ne zaznavamo vpliva na procese  v telesu in ravnovesje v prostoru. Poravnani z magnetno osjo zemlje razmišljamo in delujemo jasneje in lažje. Plujemo s tokom in ne proti njemu.

Gibanje Sonca in njegov vpliv v obliki svetlobe in toplote. Kvaliteta in energija Sonca pa skozi njegovo pot od vzhoda proti zahodu ni vedno enaka. Tako kot sonce v mavrici ustvari spekter 7 barv, z različno vibracijo in energijo, tako to različno vibracijo in energijo oddaja na različnih delih svoje poti od vzhoda do zahoda. Jutranji ultraviolični žarki vzhoda so zdravilni in dajo vitalnost in zdravje -v nasprotju infrardečimi žarki na področju juga in gamma žarki na zahodu. Preveliko izpostavljanje njim je zdravju škodljivo. In pomembno je, da pot sonca in njegovo različno kvaliteto – povezano z različnimi smermi neba upoštevamo tudi pri gradnji hiše ali opremljanju stanovanja.

Poleg pravilne orientacije, zemeljskega magnetnega polja, 5 elementov in sonca pa Vastu upošteva tudi podnebne vplive področja, kjer živimo, kulturne značilnosti ter geografske vplive okolja.

Naravne zakonitosti in ritmi pa so povezani tudi z gibanjem ostalih planetov. Gre za energije, principe v nas, v naravi in prostoru. Gibanje in položaj planetov  v trenutku našega rojstva nam kot zrcalo pokaže vse tisto, kar smo prinesli s sabo, vse naše danosti, sposobnosti, posebnosti, naloge, a tudi morebitna neravnovesja.  Mi takšni kot smo – z vsemi posebnostmi in nalogami moramo biti prav tako usklajeni s prostorom, oziroma mora biti prostor zgrajen in oblikovan tako, da se med nami in njim lahko ustvari harmonično ravnovesje, ki zagotavlja nemoten pretok življenjske energije, tako pomembne za zdravje in dobro počutje. Gibanje planetov kaže tudi  časovne cikluse, ki vplivajo na človeka, prostor in naravo, ter s tem pokaže tudi na najboljše možnosti za gardnjo, načrtovanje in urejanje prostorov in hiše.

Vse v naravi je v popolni medsebojni povezanosti in v svojem naravnem, zdravem stanju je vsaka stvar na zemlji v popolni harmoniji z naravnimi ritmi, zakonitostmi in cikli. Enaki zakoni, ki delujejo pri gibanju planetov in sonca so tudi v nas in tudi v prostoru, ki ga ustvarimo ali zgradimo. Nič ni ločeno, vse je povezano in živo in na vseh ravneh – od najmanjšega atoma do največje zgradbe – delujejo enaki naravni zakoni. .

Naloga  Vastuja je pomagati zgraditi, oblikovati in opremiti stanovanje, hišo, vrt, poslovni prostor tako, da bo le ta v skladu z vsemi naravnimi zakonitostmi, ki vplivajo na naše življenje ter tudi z našimi posebnostmi, nalogami in danostmi, takšnimi kot smo jih prinesli s seboj in so za naš razvoj najboljše.

Kako in kje lahko uporabljamo znanje vastuja?

Najbolje je uporabiti ga v fazi načrtovanja novogradnje, nakupa zemljišča in gradnje hiše. Če smo fazo načrtovanja zamudili lahko na novo vzpostavimo ravnovesje z prilagoditvijo prostorov ali s premestitvijo pohištva tako da je le to v skladu z naravnimi načeli in našimi posebnostmi.

Največja vrednost Vastuja pa je v tem, da nam pomaga ustvariti ravnovesje in skladnost  tudi v primerih, ko prilagoditev prostorov in premestitev pohištva ni možna. Ravnovesje se v tem primeru lahko vzpostavi s preventivnimi – korekcijskimi ukrepi kot so jantre, barve, oblike, elementi, okrasni predmeti, slike in simboli, ogladala ter rastline, ki jih v prostoru postavimo na prava mesta ter prave smeri neba.

V povezavi z naravnimi ritmi pa lahko s pomočjo Vastuja in znanja o Djotišu izračunamo tudi najugodnejši trenutek za začetek gradnje, prenove stanovanja ali poslovnega prostora ter  vselitve v hišo.

Vastu projektiranje

Hiša, ki jo zgradimo je vesolje v malem.

Kako upoštevati tisočletja staro znanje o naravnih zakonitostih v prostoru in povezanosti le teh z vsemi področji našega življenja?

Svetovanje pri izboru in nakupu zemljišča

Izbira in nakup ustreznega in kvalitetnega zemljišča je prvi in zelo pomemben korak pri gradnji hiše ali poslovnega objekta. Če želimo hišo ali objekt zgraditi skladno z zakoni narave in Vastu arhitekturnimi načeli, moramo najprej izbrati ustrezno zemljišče.

Pomoč pri
gradnji hiše

Najboljša, najkvalitetnejša in najučinkovitejša uporaba Vastuja je uporabiti ga kot pomoč pri načrtovanju orientacije, oblike, velikosti hiše na zemljišču in izrisu tlorisa v sodelovanju z arhitektom – torej v začetnih fazah in projektih načrtovanja gradnje hiše.

Svetovanje pri nakupu hiše, stanovanja ali poslovnega prostora

Kot je pri gradnji hiše pomembno, da izberemo in kupimo zemljišče, ki bo kvalitetno in bo ustrezalo naravnim zakonitostim ter podprlo nas osebno in na katerem bomo zgradili hišo, v kateri se bomo počutili zdravo, ustvarjalno, mirno, varno, udobno …

Obnova, preureditev ali ureditev stanovanja ali hiše

Načela Vastuja je najbolje, najlažje in najučinkovitejše uporabiti v fazi novogradnje. Toda večina ljudi nas živi v že zgrajenih domovih, pri katerih ta načela niso bila upoštevana. Velika vrednost Vastuja je, da pozna ogromno preventivnih ukrepov, ki nam tudi v že zgrajene domove pomagajo povrniti ravnovesje.

Obnova, preureditev ali ureditev poslovnih prostorov

Poslovni prostor je prostor, kjer se večina nas zadržuje kar lepo število ur dnevno. Lahko je to večja ali manjša pisarna v sklopu večjega objekta ali podjetja, ali pa urejen kotiček znotraj našega lastnega doma. V vsakem primeru je pisarna zelo pomemben prostor, kjer se ljudje srečujemo z lastnimi sposobnostmi, danostmi, tudi mejami in omejitvami, z znanjem, ustvarjalnostjo, izrazno močjo, uspehom – a včasih tudi neuspehom, in kar ni zanemarljivo – tudi z življenjskimi nalogami.

Obnova, preureditev ali ureditev vrta in okolice

Za marsikoga je ravno vrt in prostor okoli hiše tisti, ki mu v stresnih trenutkih pomaga povrniti izgubljeno ravnovesje. Lahko je to veliki vrt, kjer gojimo in pridelujemo svoje pridelke in uživamo v delu z zemljo, ali pa zgolj majhna terasa z mizo in kotičkom za branje in sproščanje.