Djotiš: znanje o naravnih ritmih

“Spoznajte svojo preteklost, spremenite sedanjost in izberite prihodnost!”

Morda najbolj znan rek, ki ga pozna djotiš in nazorno prikazuje tisto, kar je bistvo djotiša  in kar ga loči od klasične astrologije ali napovedovalca prihodnosti.

Djotiš je vedska astrologija. Je staro znanje, zapisano v Vedah – znanje o naravnih ritmih, znanje o tem, da je človek del narave in kot takšen tem ritmom sledi. Vedski modreci, ki so več tisoč let nazaj opazovali naravne ritme, gibanje planetov in  naše življenje tu, so dodelali in zapisali izredno natančen matematični sistem, ki nam tudi sedaj pomaga vsak trenutek natančno prepoznati te ritme, jih razložiti, jim slediti in si s tem pomagati k bolj z naravo usklajenemu, zdravemu, srečnemu  in izpolnjenemu življenju.

In kljub temu, da djotiš s svojo metodologijo in znanjem o naravnih ritmih lahko pozna tako preteklost in vidi v prihodnost, pa tu ni zato, da bi prihodnost napovedoval. Njegov namen ni predvidevanje prihodnjih dogodkov, temveč pomoč pri tem, kako si z drugačnimi odločitvami, pravilnim razumevanjem in usmerjenim delovanjem sami vsak trenutek ustvarjamo lastno lepšo prihodnost!

Je notranji kompas, ki nam pokaže pravo pot, a tudi možne ovire na njej, ki se jim – če jih seveda poznamo – lahko izognemo.

Ne čakajte, da se vam stvari zgodijo! Mi vsi imamo ogromno kanalov ustvarjanja in si tu in sedaj vsak trenutek ustvarjamo lastno prihodnost. In živimo tisto, kar smo si – z vsemi svojimi mislimi, odzivi, čustvi, stanji in dejanji ustvarili nekoč.  A ta trenutek lahko to spremenimo in si s tem kreiramo svojo prihodnost. A hkrati to pomeni, da moramo vedno in povsod prevzeti odgovornost za svoje življenje in sprejeti,  da nismo  nemočni opazovalci dogajanja, temveč aktivni udeleženci življenja, ki ima svoj namen, smisel in lepoto!

Resnično podporo pa dobimo v trenutku, ko ne delujemo več proti naravnim zakonom in naravnim ritmom (ker le ti nikoli niso ločeni od nas, smo del njih – vedno in povsod), temveč usklajeni z njimi na pravi način, v pravem trenutku sprejemamo prave odločitve.

Djotiš v svojem razumevanju in znanju sledi dvema glavnima postavkama:

Vsi in vsak od nas je del narave in naravnih ritmov, in jim kot tak sledi. Trenutek ko se rodimo je pravzaprav trenutek, ko smo vstopili v te naravne ritme in nam pokaže možnosti in verjetnosti, kako, kdaj in na kakšen način bodo le ti sodelovali pri odvijanju našega življenja. Ne moremo se boriti proti njim, lahko pa se z njimi uskladimo. In če poznamo naravne ritme in našo točko vstopa v njih, lahko predvidimo možnosti in verjetnosti dogajanja v času in prostoru – v našem življenju. V ta namen se izdela natalna karta – slika neba v trenutku vašega rojstva, ki nam pomaga stvari izračunati, videti in vedeti.

Druga pomembna stvar pa je, da nič ni sto procentno določeno. Vsak od  nas ima svobodno voljo, ki je vedno v sedanjem trenutku in nam pomaga stvari razumeti, spremeniti in izbrati drugače.

Zato pa sta pomembni predvsem dve stvari:

PRAVA INFORMACIJA.
Na djotiš svetovanju dobite prave in potrebne informacije o tem, kako delovati, kdaj in zakaj. Brez prave informacije – ki je samo to in nič več, se veliko lažje izognemo težavam in oviram. Ko smo pripravljeni odpreti oči, ušesa in srce – več vidimo, več vemo in več znamo – kar nam odpre številne možnosti v našem življenju.

In drugo – tako pomembno v djotišu – pa so PREVENTIVNE TEHNIKE, ki nam pomagajo preobraziti možna neravnovesja, zdravstvene, finančne, ljubezenske težave itd.

Največkrat  gre za popolnoma vsakdanje postopke in  priporočila, ki jih ljudje brez težav lahko vključijo v svoje življenje, a jim le ti lahko močno izboljšajo njegovo kvaliteto.

BESEDA DJOTIŠ POMENI SVETLOBA IN NAM POMAGA STVARI OSVETLITI, POGLEDATI, VIDETI ČEZ IN GLOBLJE. IN ČE JE NAŠA POT OSVETLJENA JE TUDI POTOVANJE LAŽJE, KAJNE?

Z velikim veseljem vas vabim na pogovor in svetovanje.
Tina

Osebno
svetovanje

Osebno djotiš svetovanje je svetovanje, ki zajema vsa področja vašega življenja, oziroma tista, ki jih izpostavite sami in so za vas najpomembnejša ali v danem trenutku najtežavnejša.

Poslovno
svetovanje

Poslovno svetovanje je svetovanje, ki zajema vsa vaša vprašanje in moje nasvete, priporočila in usmeritve glede posla, poklica, statusa, zaslužka, morda izobraževanja ali zaželenih sprememb, o izbiri pravega časa za le te in ustreznega delovanja za njihovo uresničitev.

Analiza skladnosti partnerstva

Vsak odnos je lahko uspešen in vsak odnos lahko postane neuspešen. Naloga analize skladnosti partnerstva in svetovanje na njeni osnovi je pomagati k uspešnemu partnerstvu in zmanjšati možnosti, da le ta – zaradi ovir, težav na katere vsi kdaj naletimo – postane neuspešen.
Če stvari vemo, jih lahko spremenimo!

Poslovna
usklajenost

Poslovna usklajenost med dvema ali več poslovnimi partnerji je izrednega pomena pri vašem poslu, poklicu, delu in ustvarjanju zaslužka ter obilja.

Izbor najboljšega začetka – muhurta

Muhurta je znanje o izboru pravega oziroma najbolj ugodnega začetka neke aktivnosti, s katerim povečamo možnost uspeha v željeni aktivnosti.

Izbor ustreznaga imena – namkaran

Bistvo namkarana – starodavnega znanja o umetnosti imenovanja je izračun in svetovanje pravega imena. Takšnega, ki ne samo, da bo izražalo pravo naravo vsakega posameznika, temveč bo pomagalo prebuditi in izraziti najboljše v vas.

Moč trenutka –
prašna

Prašna pomeni vprašanje in pravi, da v trenutku jasno postavljenega  vprašanja obstaja tudi  odgovor na to vprašanje.
Prašna nam pomaga najti pravi odgovor na naše vprašanje.