Dom, prostori in vastu

Beseda VASTU pomeni prostor ali bivalno okolje.

Vastu je več kot 5000 let staro znanje o ureditvi bivalnega, delovnega prostora in okolice v skladu z naravnimi zakonitostmi in naravnimi elementi ter potrebami in značilnostmi posameznikov, ki v njem delajo, živijo, ustvarjajo….

Je izvorno znanje pri nas bolj poznanega Feng Shuija.

VASTU je zasnovan na odnosih , ki izhajajo iz notranje ureditve prostora. Tako kot je pomembna življenjska energija vsakega posameznika, tako je pomembna tudi življenjska energija prostora.
Usklajenost obeh pa je ključnega pomena, saj se v takšnem usklajenem odnosu ustvarja življenjska energija ali prana, ključna za zdravo, ustvarjalno, mirno in radostno življenje.

V vsakem prostoru vladajo določene naravne zakonitosti, ki – četudi jih ne poznamo – bistveno vplivajo na naše počutje in dejavnosti, ki jih opravljamo tam.

Hiša, ki jo ustvarimo, prostor, ki ga opremimo ali vrt, ki ga uredimo – je vesolje v malem z vsemi zakonitostmi, ki v njem vladajo in kot tak nam lahko pomaga uravnovesiti različna področja našega življenja: zdravje, odnose, ustvarjalnost, denar, ljubezen…

Za pravo ravnovesje Vastu upošteva pravilno orientacijo, strani neba in naravne zakonitosti. Upošteva okolico in naše lastne značilnosti. Upošteva naravne elemente, ki so povezani s posameznimi smermi .Poznamo 5 naravnih elementov iz katerih smo narejeni tako mi, kot vse okoli nas. Ti elementi so: PROSTOR, ZRAK, OGENJ, VODA in ZEMLJA

Ti naravni elementi in naravne značilnosti se v vsakem prostoru glede na strani neba vedno razporedijo na enak način.

SREDIŠČNI DEL je povezan z elementom prostora, priporoča se ga pustiti prostega, odprtega.
SEVEROVZHOD je področje elementa vode, JUGOVZHODU pa vlada ogenj.
Zemlja in stvari povezane z njo pripadajo JUGOZAHODU, SEVEROZAHOD pa je področje elementa zraka in je povezano z gibanjem.

Tudi glavne smeri neba igrajo pomembno vlogo in so povezane s posameznimi področji našega življenja:

SEVER je smer iz katere v prostor prihaja zdravje, uspeh in obilje.
VZHOD je področje ustvarjalnosti, znanja, plodnosti in kot takšno zelo dobro mesto za učenje, kreativnost, nove ideje. Vzhod je najbolj ugodna smer za otroke. Povezuje se s Soncem, ki daje svetlobo in življenje in z njegovimi značilnostmi.
JUG je področje modrosti prinesene iz preteklosti ter naše dharme – življenjske naloge, zato je lahko zelo ugodno mesto za poslovne prostore. Povezuje se tudi s smrtjo, kot delom vsakega življenja.
ZAHOD je področje neznanega, skritega in nenavadnega.

Poleg naravnih zakonitosti in elementov povezanih z posamezno smerjo, pa Vastu s pomočjo znanja o djotišu in slike neba v trenutku rojstva – izračuna osebne individualne smeri.

Naš lastni individualni SV – naša ISA točka, tako pomembna za življenjsko energijo v prostoru in v nas, se namreč lahko nahaja kjerkoli – na katerikoli smeri in točni stopinji neba.
Na podlagi kombiniranja splošnih naravnih zakonitosti in naših posebnih – Vastu določi najboljše možnosti za naše bivanje v prostoru.

Vastu ne posega v estetski okus posameznika, prav tako njegov namen ni dekoriranje stanovanja – čeprav je tudi pri tem lahko v veliko pomoč.
Vastu poseže v globljo strukturo in naravne vzorce, znotraj katerih se ustvarjajo usklajeni odnosi in življenjska energija.
Upošteva kulturne, geografske, klimatske značilnosti ter okolje v katerem živimo.
Prav tako vedno upošteva in spoštuje osebne želje in potrebe ljudi.
Njegova uporaba sega od postavitve enega samega vrča z vodo ali rože na pravilno mesto v stanovanju do pomoči pri načrtovanju in izgradnji večje hiše ali večjega objekta.

Pri gradnji hiše Vastu velik pomen pripisuje pravilni orientaciji hiše ali večjih objektov, obliki hiše in dovozu k njej ter legi vhoda in ostalih vrat. Svetuje pri možni legi garaže, ribnika, kamina, ute, vrta ali skalnjaka na zemljišču ter uporabi ograj. Veliko pomembnost nameni razporeditvi in velikosti prostorov znotraj hiše ter svetuje pri namestitvi pohištva v skladu osebnimi željami posameznikov, njihovimi značilnostmi ter naravnimi zakonitostmi.

Pri notranji ureditvi prostorov svetuje o možni spremembi namembnosti prostorov in ustreznejši uporabi le teh ali zgolj o premestitvi dela pohištva, kar zelo velikokrat močno vpliva na energijsko strukturo stanovanja, usklajenost odnosov in življenjsko silo.

S pomočjo osebne natalne karte posameznika (to je slika neba v trenutku rojstva) izračuna 8 pomembnih točk za vsakega posameznika v vsakem prostoru, od tega sta predvsem pomembni dve. Že s tem, ko ju na pravilen način na pravilnih mestih (ki so merjeni v natančnih stopinjah od severa) označimo v prostoru, hiši ali zemljišču močno vplivamo na pravilno strukturo, povezanost, usklajenost in življenjsko silo v prostoru in nas, ki smo z njim povezani.
To je morda najmočnejši preventivni ukrep, ki lahko da v kratkem času zelo močne in vidne pozitivne rezultate.

Skozi uporabo strani neba in osmih individualnih točk (ki se razlikujejo za vsakega posameznika) izrišemo vastu mandalo – geometrijsko obliko, ki nam služi kot načrt ali osnova, saj nam pokaže nas v odnosu do prostora in naše bivanje v njem. Pokaže nam možnosti tega, kako bi bil nek prostor za nas najbolje urejen, ali kako se s korekcijskimi ukrepi temu lahko približamo.
Individualno izračunane Vastu točke pa nam pokažejo točne smeri (zopet natančno izračunane v stopinjah od severa), iz katerih k nam prihaja zdravje, obilje, ustvarjalnost….in le te se pri ureditvi tako notranjega kot zunanjega prostora zelo upoštevajo, saj se nekatere priporočajo pustiti odprte, proste, spet druge pa je bolje zapreti, ali na njih postaviti težje stvari.

Najpogostejši preventivni ali korekcijski ukrepi, ki jih Vastu uporabi pri vsakem svetovanju pa temeljijo na izbiri za nas ustreznih barv, na uporabi ustreznih oblik, vzorcev ali materialov v posameznih prostorih, ki se jih zelo lepo da vključiti tudi v manjši meri v že obstoječe opremljen prostor na ustrezno točko v njem.
Pomagamo si lahko s postavitvijo slik, okrasnih predmetov, simbolov, ogledal, rož ali ostalih okrasnih rastlin na ustrezna mesta v prostoru. Najmočnejše orodje za vzpostavitev ravnovesja pa so vastu jantre.

Veliko vrednost ima ureditev spalnice, tako otroške kot tudi odrasle in določitev najugodnejše smeri za spanje, saj kar velik del našega življenja preživimo tu in čeprav se morda ne zavedamo – tudi med spanjem smo povezani s prostorom in delujemo eden na drugega.

V povezavi z naravnimi ritmi pa lahko s pomočjo Vastuja in znanja o Djotišu izračunamo tudi najugodnejši trenutek za začetek gradnje, prenove stanovanja ali poslovnega prostora ter vselitve v hišo.

Vastu je zelo uporaben, funkcionalen in smiseln in njegov namen je uporabniku prostora, stanovanja, hiše ali vrta pomagati ustvariti mirno, srečno, zdravo, radostno, ustvarjalno bivanje.

Zavetje si ti in zaščita, dom moj,

varne strehe in shramb polnih dobre hrane.

Naj bogastvo in mladost stopita zvečer skozi tvoja vrata.

Modro si grajen in posvečen kot bivališče Some,

napitka večnosti.

Naj te varujejo Isa, Indra in Agni,

nesmrtni naravni zakoni.

Naj me Tvoji zidovi

– vzhodni, južni, severni in zahodni –

milostno sprejmejo, ko se obračam k njim.

Naj mi nikoli ne zdrsne, ko se opiram nate!

ATHARVA VEDA