↑ Return to VASTU SVETOVANJA

Svetovanje pri izboru in nakupu zemljišča

Izbira in nakup ustreznega in kvalitetnega zemljišča je prvi in zelo pomemben korak pri gradnji hiše ali poslovnega objekta.

Če želimo hišo ali objekt zgraditi skladno z zakoni narave in Vastu arhitekturnimi načeli, moramo najprej izbrati ustrezno zemljišče.

Vastu pri svoji oceni in ugotavljanju kvalitete zemljišča upošteva naslednje dejavnike:
– obliko zemljišča
– nagib zemljišča
– kakovost tal
– smer in orientacijo zemljišča
– položaj cest ob zemljišču
– smer dovozne poti na zemljišče
– reke in vodotoke ob ali na zemljišču
– okoliško hribovje
– sosednje objekte ali hiše….

Pri izbiri zemljišča je zelo pomembno, da poleg upoštevanja občih pravil za izbor zemljišča in orientacijo hiše na njem izvedemo tudi individualizacijo.
To pomeni, da poleg splošnih naravnih zakonitosti, ki so zelo pomembne za vzpostavitev ravnovesja upoštevamo tudi tisto kar ustreza vam osebno.

Zemljišče, ki nekomu ne ustreza glede nagiba, smeri in orientacije, dovozne poti….je lahko za vas idealno.

Djotiš je tisti, ki nam pomaga in pokaže, kaj ustreza vam, in omogoča narediti tako pomembne osebne prilagoditve.

Svetovanje glede izbora in nakupa zemljišča lahko naročite na mail: tina.pipan@eroja.si ali na telefon 031 509 130.