UREJANJE PROSTORA Z VASTUJEM

Ko začnemo spreminjati bivalno okolje, se začnejo dogajati spremembe tudi v našem življenju

Vsak prostor, v katerem bivamo ali delamo, je živ, saj ima v sebi življenjsko energijo  in vpliva na naše življenje. Če energija v prostoru ni v ravnovesju ali če ni v ravnovesju z nami, se to lahko izraža v našem življenju;  nastopijo težave na različnih področjih. Morda v odnosih z drugimi ljudmi, v materialnem pomanjkanju, v nezadovoljstvu z življenjem, v zbolevanju, slabih poslih ali pa prave priložnosti ne pridejo do nas. Pomaga pa nam lahko starodavno znanje o urejanju prostora vastu iz Ved, ki so bile napisane pred približno 5000 leti. Vastu je  vedenje o urejanju  bivalnega okolja v skladu z naravnimi zakonitostmi in našimi individualnimi posebnostmi. Danes skorajda ni več nikogar, ki ne bi vsaj slišal za feng šui, vastu pa je manj znan, čeprav starejši in izvoren. Ena redkih poznavalk vastuja pri nas je Tina Pipan iz Šenčurja pri Kranju.

Kaj torej pomeni urejanje prostora po načelih vastuja? »Estetska ureditev prostora je seveda pomembna, vendar gre pri urejanju s pomočjo vastuja za upoštevanje globljih naravnih zakonitosti, ki v prostoru delujejo in ki se nam odražajo na vseh področjih našega življenja. Ko dobim v roke tloris stanovanja, lahko prek tega, ko vidim, kako je oblikovano in urejeno, ugotovim, kaj se ljudem v življenju dogaja. Stanovanje namreč zrcali celotno naše življenje: finančni položaj, odnose, zdravje, priložnosti, posel …« razlaga Tina Pipan in dodaja: »ta zakonitost pa k sreči deluje tudi v nasprotni smeri: s pravilno ureditvijo stanovanja lahko izboljšamo določena področja našega življenja.«

Posebnost vastuja  je, da poleg naravnih zakonitosti upošteva tudi značilnosti posameznika, njegove danosti. V tem je tudi pomembna razlika s feng šuijem, ki upošteva le splošne naravne zakonitosti. »Ljudje smo si namreč različni in različne naloge moramo opraviti v življenju. Prostor, ki si ga  izberemo, ko stanovanje kupujemo, vedno odseva naše notranje stanje, saj podobno privlači podobno. Tako izberemo stanovanje, ki ustreza našemu notranjemu ustroju. Ko začnemo spreminjati bivalno okolje, se začnejo dogajati spremembe tudi v našem življenju. Namen vastuja je izboljšati kakovost našega življenja. Da nam je v življenju lepše, da se spodbudi pretok energije in vzpostavi ravnovesje.«

Pri usklajevanju naravnih zakonitosti s posebnostimi ljudi, ki v nekem prostoru bivajo, je v pomoč djotiš. Djotiš je vedska astrologija, torej znanje, ki je neločljivo povezano z vastujem in govori o tem, kako smo ljudje kot posamezniki povezani z naravnimi ritmi. Djotiš da vpogled v to, kaj posamezniku v prostoru ustreza.Na podlagi  djotiša oziroma djotiš natalne karte se izdela tudi vastu puruša mandala, to je slika, ki pokaže najboljše možnosti bivanja posameznika v prostoru, to pa se kombinira s splošnimi zakonitostmi.


PET NARAVNIH ELEMENTOV

Zelo pomembni dejavniki pri urejanju prostora, ki jih upošteva vastu, je pet naravnih elementov: prostor (eter), voda, zrak, ogenj in zemlja. Pet naravnih elementov je povezanih s smermi neba: severozahod je element zraka, severovzhod element vode, jugovzhod element ognja in jugozahod element zemlje. Središčni del je element prostora ali etra. Ti naravni elementi se v vsakem prostoru vedno razporedijo na enak način. Zato ni vseeno, kakšne dejavnosti se v določenem delu stanovanja opravljajo.

Kuhinjo je na primer najbolje imeti na jugovzhodu, tam je dominantni element ogenj, ki je povezan s kuhanjem. Severovzhod je povezan z vodo, poleg tega je najpomembnejše izhodišče za določanje primernosti lege nekega prostora. Tam se namreč srečujeta dva pomembna energetska tokova.  Iz severa magnetno silo, oziroma orgonsko energijo in z vzhoda energijo sonca. Severovzhod je območje, kjer mi dobivamo življenjsko energijo v prostor, sever je območje obilja in zdravja, severovzhod je povezan z vodo neposredno in predstavlja tok denarja, tok materialnega in duhovnega napredka. Na tem delu ni dobro imeti kuhinje, saj s tem močno porušimo zdravje in duševno zdravje.

Če pa je kuhinja na področju severozahoda, ki je območje elementa zraka in je povezano z odnosi, komunikacijo, nemirom, nestabilnostjo, potem kot element ognja povzroča, da so odnosi bolj ognjeni. Tako je potrebno na neki način vzpostaviti ravnovesje na tistem delu. Severozahod tudi ni primeren za spalnico, saj za trden spanec potrebujemo zemljo in spalnica na tej strani neba pomeni nemiren spanec, saj je zrak povezan z gibanjem. Stabilnost domuje na jugozahodu, saj je tam »doma« element zemlje. Tudi v primeru težav s predniki je dobro pogledati območje jugozahoda. Na jugozahodu odteka energija iz stanovanja, tam jo izgubljamo. Zato je dobro, da ta prostor ni preveč odprt (velika okna, balkoni), če pa že je, ga je treba na neki način zapreti – z rastlinami, s skalnjakom, kvadratnimi oblikami. Če se na jugozahod doda element zemlje, se potem energija usmeri v središčni del stanovanja. Ta del pa naj bo prost, saj se energija tam zbira.

Kako pa praktično izgleda takšno urejanje prostora po načelih vastuja? » Z djotiš natalno karto poiščemo osem pomembnih točk v stanovanju za vsakega posameznika. Potem te točke usklajujemo s splošnimi zakonitostmi. Najpomembnejši sta dve točki: severovzhod, tam posameznik dobiva življenjsko energijo in tako se za vsakega posameznika v stanovanju izračuna njegov lastni severovzhod. Druga pomembna točka je točka jugozahoda, kjer človek izgublja življenjsko energijo,« razlaga Tina Pipan, ki pa  v praksi največkrat dela v že obstoječih stanovanjih. Pove, da pretok energije znotraj stanovanja lahko izboljšamo s preventivnimi ukrepi. Tu se spet kombinira djotiš, ki pokaže tendence življenja določenega posameznika. »Djotiš natalno karto  prerišem v prostor in izvedem ukrepe za vsakega posameznika,  prostor pa se uredi tako, da je vsem v družini dobro.


PRIPOMOČKI ZA URAVNOVEŠANJE

Zelo dober pripomoček za uravnovešanje energij v prostoru so jantre. To so energetsko močne grafične slike, ki s pravilno kombinacijo barv, simbolov in natančne geometrije trajno vplivajo na kakovost prostora in hkrati spreminjajo in uravnavajo neravnovesja tako v prostoru, kot v tistih, ki v njem prebivajo. Že več tisoč let jih uporabljajo za vzpostavitev ravnovesja tako na energetski kot tudi globlji, duhovni ravni. Šri jantra je na primer simbol sreče, bogastva in zdravja. Znanstveniki iz različnih raziskovalnih področjih so pokazali veliko zanimanje zanjo. Zagotavljajo, da je  je učinek šri jantre  kar 70-krat močnejši od učinka piramidne konstrukcije. To pomeni, da ima tricentimetrska šri jantra večji energijski učinek od dvometrske piramide. Njena izjemna moč pa je odvisna od natančne geometrije. Šri jantro je najbolje namestiti na severni ali severovzhodni del prostora. Spodnja stran središčnega trikotnika s piko v sredini naj bo zgoraj. Druge jantre so še sončeva, lunina, marsova, merkurjeva, jupitrova, venerina, saturnova, rahujeva, ketujeva in vastu puruša jantra. Vsaka je “odgovorna” za svoje življenjsko področje.

V  vsakem prostoru v stanovanju si uredimo prostor za mir, in sicer naj bo na severovzhodu tistega prostora. Jugozahod stanovanja je dobro obtežiti na neki način, dodati zemljo, kamne in kvadratne oblike. Prostoru na severovzhodu dodamo okrogle oblike, modro barvo (simbol vode), ali pa jupitrovi zlato ali rumeno. Jugovzhod je v znamenju ognja, ki je pomemben za vsako spremembo, zato je tam dobro prižigati svečke. Jugovzhod je zelo povezan z ženskim principom in ženskim zdravjem, z rodili. Tam domuje venera, ljubezen.

Fontane so dober pripomoček za to, da na primer na severovzhodu vzpostavimo ravnovesje.

Tudi z ogledali si lahko pomagamo pri uravnovešanju energij v stanovanju, a je treba biti pri tem pazljiv. Ogledala na primer na jugovzhod ne spadajo. Namestijo se lahko na sever, severovzhod, vzhod, ali pa na posamezne točke teh smeri. Ogledala odpirajo in ne spadajo na območje, ki pripada elementu ognja ali zemlje. Tudi v spalnici ni dobro imeti ogledal.

Rastline v stanovanju pomagajo, so element zemlje in zraka, odvisno od tega, katere. Zimzelene so povezane z jugom in jugozahodom. Cvetoče so povezane z vzhodom. Z manjšimi lističi so bolj zračne narave. Že stari teksti o vastuju pa zelo priporočajo baziliko, rastlino z vibracijo čiste svetlobe. Če je na primer središčni del hiše obtežen, priporočajo, da se pred vhodom goji bazilika. Gojimo pa jo lahko tudi kot lončnico v stanovanju.

Maja Korošak

objavljeno v reviji Misteriji maj 2012