DJOTIŠ SVETOVANJA

Osebno djotiš svetovanje
Poslovno svetovanje
Analiza skladnosti partnerstva
Poslovna usklajenost
Izbor najugodnejšega začetka – muhurta
Izbor ustreznega imena – namkaran
Moč trenutka – prašna

O DJOTIŠU

 

Osebno djotiš svetovanje

Osebno djotiš svetovanje je svetovanje, ki zajema vsa področja vašega življenja, oziroma tista, ki jih izpostavite sami in so za vas najpomembnejša ali v danem trenutku najtežavnejša. Bolj kot so vaša vprašanja konkretna, bolj usmerjeni in kvalitetni  so lahko  odgovori in tisto, kar je pri djotiš svetovanju najpomembnejše – priporočila o preventivnih tehnikah –  postopkih, …

View page »

Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje je svetovanje, ki zajema vsa vaša vprašanje in moje nasvete, priporočila in usmeritve glede posla, poklica, statusa, zaslužka, morda izobraževanja ali zaželenih sprememb, o izbiri pravega časa za le te in ustreznega delovanja za njihovo uresničitev. Poslovno svetovanje je priporočljivo izbrati kadarkoli čutite, da bi potrebovali spremembo na svojem poklicnem ali finančnem področju …

View page »

Analiza skladnosti partnerstva

Vsak odnos je lahko uspešen in vsak odnos lahko postane neuspešen. Naloga analize skladnosti partnerstva in svetovanje na njeni osnovi je pomagati k uspešnemu partnerstvu in zmanjšati možnosti, da le ta – zaradi ovir, težav na katere vsi kdaj naletimo – postane neuspešen. Če stvari vemo, jih lahko spremenimo! Vpogled v natalno karto posameznika – …

View page »

Poslovna usklajenost

Poslovna usklajenost med dvema ali več poslovnimi partnerji je izrednega pomena pri vašem poslu, poklicu, delu in ustvarjanju zaslužka ter obilja. Svetovanje o poslovni usklajenosti je priporočljivo tako takrat, ko že poslovno sodelujete in skupno ustvarjate – saj vam lahko pomaga razumeti danosti, naloge in pomanjkljivosti vsakega posameznika ter  medsebojno interakcijo, kot tudi takrat ko …

View page »

Izbor najugodnejšega začetka – muhurta

Muhurta je znanje o izboru pravega oziroma najbolj ugodnega začetka neke aktivnosti, s katerim povečamo možnost uspeha v željeni aktivnosti. Vse kar obstaja ima svoj začetek, življenje in svoj konec. Trenutek ko začnemo z neko aktivnostjo, je pravzaprav rojstvo te aktivnosti in nosi v sebi določen potencial, danosti, možnosti, verjetnosti, usklajenost ali neusklajenost z naravnimi …

View page »

Izbor ustreznega imena – namkaran

Bistvo namkarana – starodavnega znanja o umetnosti imenovanja je izračun in svetovanje pravega imena. Takšnega, ki ne samo, da bo izražalo pravo naravo vsakega posameznika, temveč bo pomagalo prebuditi in izraziti najboljše v vas. Vse duhovne tradicije, kot tudi sodobna znanost, pozna vrednost zvoka in njegov vpliv na človeka.  Vse vesolje je sestavljeno iz zvokov, …

View page »

Moč trenutka – prašna

Prašna pomeni vprašanje in pravi, da v trenutku jasno postavljenega  vprašanja obstaja tudi  odgovor na to vprašanje. Prašna nam pomaga najti pravi odgovor na naše vprašanje. Vsak trenutek je poseben, edinstven in nosi v sebi določen potencial (tako kot trenutek našega rojstva). In trenutek našega vprašanja odseva naše delovanje, potenciale, možnosti, šibkosti – našo usklajenost …

View page »